मुदत ठेव तारण कर्ज
 

आपल्या मुदत ठेवीच्या रकमेवर या योजनेअंतर्गत अल्प दरात कर्ज दिले जाते.
आमच्या प्रतिनिधीशी किंवा आपल्या जवळील शाखेत संपर्क साधावा.