बचतगट कर्ज
 

बचत गटाच्या जमा असलेल्या रकमेवर या योजनेअंतर्गत अल्पदरात कर्ज दिले जाते.
आमच्या प्रतिनिधीशी किंवा आपल्या जवळील शाखेत संपर्क साधावा.